Daftar Harga dan Spesifikasi DVR


DVR 4Ch H.264
4 Ch, SATA, USB, VGA, Mouse, LAN
Garansi 1 Tahun
Rp 1,000,000
DVR 8Ch H.264
8Ch, SATA, 2xUSB, LAN, VGA, HDMI, Mouse
Garansi 1 Tahun
Rp 1,400,000
DVR 16Ch H.265
16Ch, SATA, 2xUSB, LAN, VGA, HDMI, Mouse
Garansi 1 Tahun
Rp 2,100,000
DVR 32Ch H.266
32Ch, SATA, 2xUSB, LAN, VGA, HDMI, Mouse
Garansi 1 Tahun
Rp 4,300,000
DVR 4Ch AVTECH
Garansi 1 Tahun
Rp 1,500,000
DVR 8Ch AVTECH
8 Ch, SATA HDD, Remote + USB + LAN + H 264 + VGA + PTZ + Mouse
Garansi 1 Tahun
Rp 2,900,000
DVR 16 AVTECH
16 Ch, SATA HDD, Remote + USB + LAN + H 264 + VGA + PTZ + Mouse
Garansi 1 Tahun
Rp 4,500,000